Religie excuus voor homohaat

Naar aanleiding van dit nieuwsbericht.

In de Nederlandse Grondwet staan meerdere rechten genoemd.

Artikel 1:

Gelijke behandeling en discriminatieverbod

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Je mag wetten niet toetsen aan de Grondwet noch mag een artikel uit de Grondwet worden afgekeurd omdat het in strijd is met een ander artikel.

Het Reformatorisch dagblad heeft een pamflet (bijlage) verspreid waarin de afschuw wordt uitgesproken tegen zoenende mannen. Aanleiding voor de actie (van actiegroep Gezin in Gevaar) is een reclame van modeketen Suitsupply. 

Welk gevaar?!? 

Het Reformatorisch dagblad is bekritiseerd voor het verspreiden van het walgelijke pamflet. Zij kunnen zich niet vinden in de kritiek en snappen niet waarom er sprake is van onvrede. Sterker nog: zij hebben het lef om te klagen over grensoverschrijdend én kwetsend gedrag.

Er wordt nog weleens gesteld dat je van lezen slim wordt. Maar het is dan wél zaak dat je een kritische lezer bent én de juiste boeken leest. 

Reacties

Populaire posts